(bv. jansen)
(bv. 1234)

Afspraak = afspraak
Tijdens de themabijeenkomst 'Dichterbij de klant in de wijk' presenteerden wij u onze ambitie om samen met onze partners in elke wijk 1 producten- en dienstenloket te realiseren. We vroegen u of het mogelijk is deze ambitie te delen en hem samen te realiseren. 
Tot slot spraken we af dat we alle gedachten, ideeën en mogelijkheden presenteren via een weblog. En we spraken af dat we starten in de wijk Helmond Oost. Omdat in Helmond Oost de eerste stappen al zijn genomen in de vorm van een integrale wijkvisie. In deze wijkvisie komt deze ambitie ook duidelijk terug.
Wilt u deze wijkvisie nog eens nalezen, klik dan hier: wijkvisie Helmond Oost.

Wij presenteren:
Bij deze presenteren wij u de weblog die dit mogelijk maakt:
Onze Wijk, Helmond Oost oftewel www.onze-wijk.nl/helmondoost
Deze weblog is een start. Een begin om samen aan de slag te gaan. Een platform met ideeën, vragen, reacties, voorbeelden van ons, maar hopelijk ook van u.

Wij vragen u snel in te loggen met de inloggegevens die u van ons heeft ontvangen.

Lees verder >>

14-04-2009 Onze wijk gaat live
23-04-2009 Wijkpunt Pannenhoef een goed voorbeeld